Handledning och kriteriebaserad bedömning

Projektets målsättning är att: 

 • Bedömningen blir kriteriebaserad och moment, arbetsuppgifter där grundläggande färdigheter och nyckelkompetenser ingår diskuteras med deltagarna och en bedömarhandbok testas (från examensmästarwebben)
 • Digital dokumentation (bedömningsdokument, filmsnuttar där kompetenserna synliggörs). Bedömningsdiskussionen sker via nätet och samtliga deltagare introduceras i de digitala verktyg som används
 • Bedömarkulturen utvecklas, ungdoms- och vuxenutbildningen närmar sig varandra genom att lärare/utbildare auskulterar varandra under genomförande av yrkesprov och examenstillfälle.
 • Flexibla lösningar för inlärning i arbetet vidareutvecklas och testas
 • Arbetsplatshandledare/bedömare blir introducerade i det digitala bedömningsverktyg som testas
 • Att få handledningen under IA kompletterad med virtuella besök (t.ex. via facetime, skype)
 • En mentor modell för att få utbildade och redan erfarna arbetsplatshandledare (APHL)/bedömare med i arbetet/engagerade i utbildningen av nya arbetsplatshandledare 5 kp (UBS 3 sv rekommendation)
 • Delar av APHL-utbildningen görs till en digital modell som kompletterar närstudieträffarna
 • Kartläggning, dokumentering, registrering av utbildade arbetsplatshandledare lokalt och regionalt.
Målgrupp:
 • Arbetslivsrepresentanter, lärare och utbildare samt personal inom studiebyrån
Startdatum:
 • 04.11.16
Slutdatum:
 • 31.12.17
Finansiär:
 • Utbildningsstyrelsen
Partner:
 • Axxell, Inveon, Optima, Yrkesinstitutet Prakticum
Kontakt:
 • Thomas Fant 050-407 00 50
Handledning och kriteriebaserad bedömning

Uppdaterad: onsdag, 29 mars 2017

suomeksi 30hineenglish 30h