Hur underlätta vardagen för barn med särskilda behov

Specialpedagogiken har sin grund i pedagogiken och kan definieras som ett kunskapsområde med uppgift att komplettera den vanliga pedagogiken, när barns olikheter medför att den vanliga pedagogiken inte räcker till.

Det är viktigt att barnets behov av stöd känns igen så tidigt som möjligt. Specialpedagogiska arbetssätt behövs för att underlätta vardagen för barn med särskilda behov.

Personalen ska kunna stöda och befrämja barnets möjligheter till utveckling. Specialpedagogiken är ett hjälpmedel för att hantera olikheter hos barn.

Hur underlätta vardagen för barn med särskilda behov

Innehåll

  • Barn och ungdomar med behov av särskilt stöd
  • Bemötande och förhållningssätt som kan underlätta vardagen för specialbarn

Omfattning:

1 dag med föreläsning och diskussion

Målgrupp:

Personal inom småbarnsfostran, morgon och eftermiddagsverksamheten, skolan och övriga intresserade

Ytterligare information fås av utbildare

Ann-Louise Ljung, utbildare vid YA!
tfn 050-541 44 16 /

Ann-Louise är speciallärare, har yrkeslärarkompetens och har arbetat inom daghem och handikappomsorg i över 20 år. Hon har jobbat på YA! sedan år 2000 och är idag ansvarig utbildare för Yrkesexamen för familjedagvårdare samt för Specialyrkesexamen för tolk för talhandikappade.

 

suomeksi 30hineenglish 30h

Uppdaterat:

torsdag, 12 juni 2014

suomeksi 30hineenglish 30h