Husbyggare

Utbildningen räcker 1½ - 2 år beroende på tidigare utbildning och yrkeserfarenhet.

DELAR I EXAMEN:

I grundexamen inom byggnadsbranschen, utbildningsprogrammet för husbyggnad ingår två obligatoriska delar samt fyra valbara delar.

Obligatoriska examensdelar:

1. Grundläggningsarbeten
2. Arbeten i stomskedet

Valbara delar:

3. Avslutande arbeten inomhus
4. Ytterbeklädnads- och takarbeten
5. Murning
6. Plattsättning
7. Armerings- och betongarbeten
8. Rappning
9. Formarbeten
10. Stålbyggande

12. Timmerbyggande
13. Byggnadsrenovering
14. Ställningsbyggande
15. Vattenisolering
16. Byggande av pålgrund
17. Markundersökningar
18. Mätning
19. Byggtjänster
20. Laddning

BESKRIVNING AV ARBETET OCH ARBETSMILJÖN

Byggare, murare, timmermän och övriga yrkesmän inom byggnadsbranschen jobbar inom byggnadsföretag, inom stat och kommun samt i byggnadsmaterial-, element- och snickeriindustrin. Byggare verkar också som självständiga företagare.

På byggnadsarbetsplatserna pågår arbetet året runt under växlande miljö- och väderleksförhållanden. Utvecklandet av nya arbetsmetoder och -redskap har gallrat bort de tyngsta arbetsmomenten, men trots detta förutsätter arbete på en byggnadsarbetsplats god fysisk kondition.

FÖRBEREDANDE UTBILDNING

Målsättningen med förberedande utbildning är att uppdatera och bygga på kunskaper som behövs för att klara av examenstillfällen inom valda examensdelar.

De teoretiska studierna genomförs dels som närstudier, dels som distansstudier. Personliga studieplan görs upp för varje studerande. Studierna sker genom fristående examen.

PLATS OCH TIDPUNKT

Den förberedande utbildningen hålls vid Yrkesakademin i Österbotten, enheten Vasa.

 

FÖRFRÅGNINGAR

Frågor om innehållet i utbildningen eller om genomförandet av den förberedande utbildningen riktas till
utbildare Jan Hjort, tfn 044-750 31 41
e-post:

MER INFORMATION OM ATT ANSÖKA

Ansökan sker via en ansökningsblankett som du hittar på YAs webbsida. Därefter blir du kontaktad av en utbildare vid YA som handleder vidare och kallar dej till en första träff för att diskutera dina möjligheter att studera och avlägga examen.

 

Uppdaterat:

måndag, 01 februari 2016

suomeksi 30hineenglish 30h