Hygienpass och livsmedelshygien för jägare

Enligt lagstiftning ska alla som arbetar med oförpackade, lättförskämbaralivsmedel ha ett kompetensintyg, vilket i praktiken betyder att man ska genomgå ett skriftligt test.

Ytterligare information fås av

Gun-Britt Strandholm-Genberg, utbildare vid YA!
tfn 044 - 750 32 21 /

Gun-Britt har mångårig arbetserfarenhet inom storköksbranschen och är yrkeslärare samt legitimerad kompetenstestare i hygienpass och livsmedelshygien. Hon är utbildare inom turism, kosthålls- och ekonomibranschen vid YA!

Hygienpass och livsmedelshygien för jägare

Innehåll:

  • Kunskaper i mikrobiologi och förorening av livsmedel
  • Matförgiftningar och hygieniska arbetsmetoder
  • Personlig hygien
  • Renhållning och avfallshantering
  • Egenkontroll och lagstiftning

Omfattning: Kursen omfattar 6 timmar föreläsning och ordnas som två föreläsningstillfällen á 3 timmar. Efter kursen ordnas ett testtillfälle. Som litteratur inför testet kan man läsa Grunderna i livsmedelshygien. Rätt att kocka.

Målgrupp: Hygienkompetens behöver den som arbetar med oförpackade livsmedel, såsom kockar, cafébiträden, livsmedelsarbetare, fiskare, jägare mm men även de som jobbar på t.ex. gruppfamiljedaghem och inom hemvården. Efter genomgången kurs har du kunskaper i

  • hur arbeta hygieniskt
  • hur tillreda mat enligt hygienreglerna
  • hur klä dig rätt i köket
  • hur städa rätt i köket
  • yrkesstolthet

 

suomeksi 30hineenglish 30h

Uppdaterat:

torsdag, 12 juni 2014

suomeksi 30hineenglish 30h