IA och yrkesprov

Målsättning:

  • Förbättra kontakten mellan utbildning och arbetsliv
  • Utveckla yrkesproven så att de genomförs i samband med inlärning i arbetet
  • Uppdatera dokument och manualer

suomeksi 30hineenglish 30h

Finansiär:

UBS

suomeksi 30hineenglish 30h