ICT-montör

ICT-montör

Grundexamen inom datateknik och datakommunikationsteknik, ICT-montör, ger dig baskunskaper i att installera, reparera, underhålla och ta i bruk data- eller datakommunikationsanläggningar. Centrala kompetensområden är datakommunikationsanläggningar och datorer i bostäder och affärsfastigheter, samt installation och konfigurering av dem i enlighet med användarens krav.

BESKRIVNING AV UTBILDNINGEN

Utbildningsprogrammet ger dig grundläggande färdigheter att ta isär, installera och förstå en dators egenskaper och beståndsdelar, både i en stationär dator samt en bärbar dator. Du känner till operativsystemets uppgifter, kan installera och konfigurera dem och känner till principerna för montering av kringutrustning för de vanligaste operativsystemen.

Du kan också mäta, välja och montera olika delar till en datorutrustning samt ta i bruk en dators skydds- och tilläggsegenskaper. Du lär dig lokalisera och lösa problem i samband med maskinvara eller programvara. Planering och förverkligande av enkla www-sidor samt installering av en webbserver för www-sidor ingår också i utbildningen.

MERA INFORMATION OM UTBILDNINGEN GER:

Utbildare Tomas Hansson, tfn 044-750 32 07 eller

MER INFORMATION OM ATT ANSÖKA

Ansökan sker via en ansökningsblankett som du hittar på YAs webbsida. Därefter blir du kontaktad av en utbildare vid Yrkesakademin som handleder vidare och kallar dej till en första träff för att diskutera dina möjligheter att studera och avlägga examen.

Uppdaterat:

onsdag, 16 december 2015

suomeksi 30hineenglish 30h