Idéverkstaden

Målgrupp
Utbildare, handledare och övriga resurspersoner inom vuxenutbildningen i Svenskfinland

Målsättning

  • Skapa en lärmiljö på nätet där utbildare inom vuxenutbildning kan mötas och dela information, erfarenheter och material. Detta sker genom användning av sociala medier för interaktivt utbyte av erfarenheter och genom en portal för distribution av aktuell information och material.
  • Utreda de sociala medier och de molntjänster och -verktyg som finns på nätet. Detta sker genom att ta reda på och tipsa varandra om användbara tjänster.
  • Kartlägga befintliga material och resurser på nätet som kan lyftas fram och tillgängliggöras via den nya portalen.
  • Skapa material som de finlandssvenska yrkesläroanstalterna kan använda och ha nytta av inom vuxenutbildningen. Materialen skall också publiceras på den nya portalen för att inspirera och visa exempel på hur portalen kan användas inom den finlandssvenska yrkesutbildningen.
  • Förstärka samarbetet mellan organisationerna och utbildarna i ett finlandssvenskt nätverk inom vuxenutbildning.

 

 

 

 

 

 

suomeksi 30hineenglish 30h

Finansiär:

UBS

Partner:

YA! (koordinerande läroanstalt), Axxell, Optima, Prakticum

Projektstart: 22.06.10 Projektavslut: 31.12.11 Kontaktperson: Kim Vesterbacka, 050 918 64 65,

suomeksi 30hineenglish 30h