iLearn: Nätverk för e-lärande

Målgrupp
Nätpedagoger eller e-learningkoordinatorer vid yrkesläroanstalterna i Svenskfinland samt i förlängningen lärare och studerande

Målsättning
De övergripande målen med projektet iLearn är att ge utvecklare av e-lärande verktyg och möjligheter att testa och förnya riktlinjerna för användningen av IKT i undervisning. En kontinuerlig testning av undervisningsteknologi, mobila enheter och moderna e-lärandemetoder är en förutsättning för att hålla sig framme i kunskapssamhällets konkurrens.

För detta ändamål fokuserar projektet på att införskaffa och testa på it-utrustning såsom smarta mobiltelefoner, pekskärmar, bärbara datorer och andra mobila verktyg i läroanstalternas (fysiska) lärmiljö. Dessutom kommer projektet att utvärdera hur sociala medier i samband med den nya tekniska utrustningen kan stöda inlärnings- och undervisningsprocesser i ett kollektivt lärande.

I detta sammanhang är också utveckling av ett kollektivt, aktivt lärande ett fokusområde. Med nya verktyg, metoder och med moderna inlärningsprocesser vill man skapa bättre förutsättningar för ett individuellt lärande i olika sociala sammanhang. Förhoppningen är att kunna skapa en lärmiljö som med sina metoder och verktyg och till sin utformning möjliggör för lärare och studerande vid de olika yrkesläroanstalterna att ta del av de erfarenheter och material som växer fram inom projektet.

 

 

 

 

 

 

suomeksi 30hineenglish 30h

Finansiär:

UBS

Partner:

Axxell, Optima, Prakticum, Åbo Akademi

Projektstart: 13.06.11 Projektavslut: 31.12.12 Kontaktperson: Kim Vesterbacka, 050 918 64 65,

suomeksi 30hineenglish 30h