Inlärning i arbete

Inlärning i arbetet

 

Inlärning i arbetet, IA, är utbildning av studerande på en arbetsplats, även kallad arbetsplatsförlagd inlärning.

 

Målet med inlärning i arbetet (IA) är att:

 

  • Utveckla yrkesskickligheten
  • Få positiva erfarenheter
  • Bli bekant med arbetsplatsrutinerna
  • Öka möjligheterna till arbete
  • Utveckla samarbetet med arbetslivet

 

IA utgör i dag en omfattande del av studierna och är uppdelat i flera olika perioder med varierande längd. Antalet perioder och deras längd är också beroende av examen. Yrkesakademin i Österbotten ordnar regelbundet utbildning för arbetsplatshandledare och vi önskar att arbetstagarna har möjlighet att delta.

 

 

 

Före IA-perioden:
Den studerande eller den ansvariga läraren kontaktar arbetsplatsen angående IA-plats. Ett skriftligt avtal skrivs antingen före eller i början av perioden. Det kan vara ett ramavtal eller ett avtal för enskilda studeranden. Den studerande, läraren och arbetsplatshandledaren går igenom målsättningen för IA-perioden och gör upp en plan för perioden.

 

På arbetsplatsen:
Arbetsplatshandledaren planerar den kommande IA-perioden enligt de målsättningar som satts för perioden och fungerar samtidigt som handledare. Arbetsplatshandledarens andra uppgifter är underteckna IA-avtalet, informera arbetsplatsens övriga personal om IA och om den studerande som kommer på IA. Arbetsplatshandledaren informerar studeranden om arbetarskyddet och ansvarar för uppföljningen av det.

 

 

 

Efter IA-perioden eller i slutet av IA-perioden:
I utvärderingssamtalet deltar arbetsplatshandledaren, den studerande och den handledande läraren. De går då igenom målen och planen och utvärderar i vilken grad målen uppfyllts.

Den studerande gör även själv en självvärdering över IA-period och får feedback av arbetsplatshandledaren och av läraren.

suomeksi 30hineenglish 30h