INNI Innovativa lärmiljöer

INNI kommer att utgöra förarbetet kring utvecklingen av ett koncept för lärcenter där fokus ligger på innovativa lärmiljöer o pedagogiska metoder:

 1. Modeller för innovativa o kreativa lärmiljöer. Syftet är att skapa förutsättningar för att möta näringslivets behov av kompetensutveckling i Jakobstads- och Vasaregionen. (Ansvar: Novia, Optima).
 2. Modeller för användarvänlig, lättillgänglig o motivationshöjande digitala multimodala lärmiljöer. (Ansvar: YA!).
 3. En konkret plan för beståndsdelarna i ett innovativt fysiskt lärcenter. (Ansvar: Optima).
 4. Höjning av den IKT-pedagogiska kompetensen hos utbildare. (Ansvar: ÅA/CLL).
 5. Interaktiv webbsida som utgör en gemensam mötesplats för näringslivets aktörer o utbildningsanordnare (Ansvar: YA!, Optima genomför).
 6. Ökad flexibilitet inom vuxenutbildningen för vuxna med särskilda behov. (Ansvar: YA!).
 7. Samverkan mellan projektets utbildningssamordnare o regionens företag. Lokala strukturer för samverkan o samordning kring vuxnas o ungdomars lärande för att kunna utveckla moderna optimala lärmiljöer som bättre motsvarar arbetslivets mångsidiga krav. (Ansvar: Optima, Novia).

Med projektet vill vi generera förutsättningar för målgrupperna (undervisningspersonal, handledare, egenföretagare o företagspersonal) att utveckla sin kompetens att arbeta i innovativa lärmiljöer.


Yrkesakademin i Österbotten deltar i samarbetsnätverket med Optima, Novia och Åbo Akademi/CLL kring projektets övriga åtgärder.

 Projektets slutrapport kan läsas här.

Målgrupp:
 • Undervisningspersonal, handledare, egenföretagare, företagspersonal
Startdatum:
 • 01.01.13
Slutdatum:
 • 31.12.14
Finansiär:
 • ESF / ELY
Partner:
 • Optima (koordinator), Novia/CLL, Åbo Akademin/CLL
Kontakt:
 • Christel Holmlund-Norrén, 050 590 62 78,
INNI Innovativa lärmiljöer

Uppdaterad: måndag, 02 november 2015

suomeksi 30hineenglish 30h