Inredare

Inredare

 Är du intresserad av att arbeta med planering, färgsättning och byggande av utrymmen?
Då kan en fristående grundexamen till inredare vara något för dig! Efter du avlagt examen till inredare vid Yrkesakademin kommer du att kunna erbjuda totallösningar inom inredning vad gäller allt från enskilda rum till större helheter.

 

Ansökningens startdatum

 • 28.08.2017

Anmälningens slutdatum

 • 31.12.2017

Utbildningens startdatum

 • 10.01.2018

Utbildningens längd

 • 2 år

Undervisningstid

 • Dagtid
 • Kvällsundervisning
 • Veckslutsundervisning
 

Undervisningsform

 • Flerformsundervisning
 • Handledda studier
 • Självständiga studier

Undervisningsplats

 • Distansundervisning
 • Närundervisning
 • Virtuell läromiljö

Examensavgift

 • 58 €

Kostnader för den förberedande utbildningen

 • 100€

Examensgrunder, inredning

MÅLGRUPP

Är du intresserad av att arbeta med planering, färgsättning och byggande av utrymmen? Då kan en fristående grundexamen till inredare vara något för dig!

UTBILDNINGENS INNEHÅLL

Till en inredares arbetsmoment hör att rita och planera med hjälp av olika datorprogram samt presentera planerings-helheter och totallösningar. Allt från enskilda rum till större helheter. En inredare skall även ha beredskap att kunna genomföra lösningarna rent praktiskt, det vill säga att du skall ha ett praktiskt kunnande inom byggande, snickeri, målning, tapetsering och textilarbete. Arbetssäkerhet, heta arbeten och första hjälpen ingår i utbildningen.

I grundexamen ingår:
Obligatoriska examensdelar

- Byggarbete inomhus
- Inredningsarbeten
- Målnings- och beklädnadsarbeten
- Möbelsnickeri
- Inredningstapetsering

Valbara examensdelar (välj minst två)
- Företagsverksamhet inom inredningsbranschen
- Inredningsplattsättning
- Möbelrenovering
- Dekorationsmålning av byggnader

DET HÄR KAN DU JOBBA SOM

En inredare kan jobba som egen företagare, arbeta på byggvaruhus eller samarbeta med inredningsarkitekter samt planeringsbyråer. Andra potentiella arbetsgivare är företag som ägnar sig åt styling av lägenheter samt bygg-, måleri- och snickeriföretag. Examen kan kompletteras med yrkesexamen eller specialyrkesexamen inom området eller inom närliggande branscher. Examen ger behörighet till vidarestudier på yrkeshögskola eller högskola.

SAMARBETE MED ANDRA AKTÖRER

YA har ett nära samarbete med nejdens aktörer inom inredningsbranschen.

HUR NÅR DU FRAM TILL EXAMEN

I ansökningsskedet kartlägger vi tillsammans din kunskap och dina tidigare erfarenheter och jämför detta med det kunnande som examen kräver. I den personliga examensplanen planerar vi tillsammans hur du avlägger examen. Vi handleder dej som har lång erfarenhet inom yrket att avlägga examen direkt genom att delta i examenstillfällen eller att delta i examensförberedande utbildning. Du får handledning både inför examenstillfällena och i dina studier. Den examensförberedande utbildningen består av när-, och distansstudier och den planeras utgående från dina behov. Den examensförberedande utbildningen pågår cirka 1,5 - 2 år beroende på din personliga examensplan.

STUDIEORT

Campus Kungsgården, Gamla Vasa

MER INFORMATION OM ATT ANSÖKA

Ansökan sker via en e-ansökningsblankett. Därefter blir du kontaktad av en utbildare vid YA som handleder vidare och kallar dej till en första träff för att diskutera dina möjligheter att studera och avlägga examen.

BESKRIVNING AV ANTAGNINGSGRUND

Studerande antas enligt lämplighet för yrket utgående från beskrivningar över det specifika yrket i de nationella examensgrunderna. Antagningen påverkas även av SORA-lagstiftningen som gäller för vissa utvalda examina. Personlig tillämpning betyder att du får handledning, rådgivning och annat stöd utgående från din egen situation när du ska avlägga examen och delta i examensförberedande utbildning.

FÖRFRÅGNINGAR

Gösta Småros, lektor, utbildare tfn 050-516 6849 eller 

Uppdaterat:

måndag, 14 augusti 2017

suomeksi 30hineenglish 30h