Internationaliseringsmöjligheter för YA-studerande

Inom Yrkesakademin i Österbotten finns ett nätverk av internationella kontakter. Speciellt för dig som studerande är det en unik möjlighet att genom vårt kontaktnät med hjälp av våra samarbetspartners kunna genomföra t.ex. en inlärning i arbetet period utomlands. Du får både arbetslivserfarenhet och ökar samtidigt din konkurrenskraft och möjligheterna till arbete efter avslutade studier.

Om du är intresserade av att genomföra inlärning i arbetet utomlands och/eller delta i internationell verksamhet kan du kontakta YA:s internationella koordinator Susanna Vestling,   eller  tf internationella sekreteraren Cecilia Nordberg, 

Studera eller jobba utomlands

Inom de flesta av våra utbildningsalternativ har du möjlighet att genomföra en del av dina studier som inlärning i arbetet utomlands. Du får nya impulser och ny motivation, du får lära känna nya människor och nya kulturer. Vårt internationella samarbete är omfattande. Vi har samarbetsparter i ca 20 länder i såväl Europa som Asien.

Internationell utvecklingsverksamhet

Yrkesakademin i Österbotten bedriver ett omfattande pedagogiskt utvecklingsarbete både nationellt och internationellt, som omfattar helheter som berör inlärning i arbetet, lärarnas arbetslivsperioder, studerandes trivsel och välmående, prognostisering m.m. Målsättningen är att utbilda kompetent och yrkeskunnig personal för det regionala näringslivet, som i allt högre grad bedriver internationell verksamhet.

Internationaliseringen är en del av skolans profil och genomsyrar alla delar av verksamheten. Genom internationaliserings-verksamhet kan YA erbjuda såväl studerande som personal möjlighet att utbyta idéer, kunskaper och erfarenheter.
Ett internationellt kunskapsutbyte som bidrar till en kvalitativ och konkurrenskraftig utbildning, till nytta för både läroanstalten och regionens arbets- och näringsliv.

Inför läsåret 2015-2016 kan vi erbjuda stipendier till IA-platser bland annat följande länder:

  • Bremerhafen, Tyskland (teknik och kommunikation, vindkraft)
  • Chennai, Indien (närvårdare, datanom)
  • Houten, Nederländerna (naturbruk)
  • Istanbul, Turkiet (maskin &metall, fordonsmekaniker, landsbygdsföretagare, närvårdare)
  • Lissabon, Portugal (närvårdare)
  • London, UK (restaurangkockar)
  • Malta (närvårdare, restaurangkockar)
  • Oslo och Trondheim, Norge (närvårdare)
  • Sevilla, Spanien (restaurangkockar, frisörer)
  • Skellefteå och Västerås, Sverige (fordonsmekaniker, närvårdare)

Stipendierna är avsedda för de studerande som läser grundexamen. För mer information kontakta Susanna Vestling, internationell koordinator eller Cecilia Nordberg, tf internationell sekreterare.

 

Uppdaterat:

onsdag, 26 augusti 2015

suomeksi 30hineenglish 30h