Internationella nätverk

Internationella nätverk

Samarbetspartners och kontakter

Inom YA finns ett nätverk av internationella kontakter och ett 15-tal internationella projekt anknutna till läroanstaltens utbildningsområden. Speciellt för dig som studerande är det en unik möjlighet att genom detta kontaktnät kunna genomföra t.ex. en inlärning i arbetet period utomlands. Du får både arbetslivserfarenhet och ökar samtidigt din konkurrenskraft och möjligheterna till arbete efter avslutade studier.

Samarbetspartners finns bl.a. i Belgien, Danmark, England, Estland, Frankrike, Grekland, Norge, Nederländerna, Malta, Indien, Island, Italien, Portugal, Skottland, Sverige, Turkiet, Tyskland och Ungern.

YA har under senare år utvecklat och de internationella relationerna och ökat den internationella utbytesverksamheten sedan år 2009. 

År 2015 deltog 43 studeranden i långvariga utbytesperioden (37 st. år 2013 och 35 st. 2014). De långvariga studerandemobiliteterna finansierades främst via programmet ERASMUS+ eller studerandes egen finansiering och syftet med utbytet var inlärning i arbetet. YA tog emot 17 utländska studerande gäster jämfört med 43 st. år 2013 och 12 år 2014. Denna minskning beror främst på att NordPlus Junior programmet erbjudit liten finansiering och inte är lika attraktivt som tidigare.

Från YA deltog 72 personer från personalen i utbyten 2015. Motsvarande antal 2013 var 86 personer och 96 personer 2014. Minskningen har beror på att det oftast förutsätts extern finansiering för studiebesök och jobbskuggning och att besöken med enbart skolans egen finansiering har minskat.

YA besöktes av 42 utländska personalrepresentanter år 2014. Motsvarande antal gäster var 52 år 2013 och 56 år 2014.

 

suomeksi 30hineenglish 30h