Internationella tjänster

Internationella tjänster

Internationalisering utgör en väsentlig del av YA - Yrkesakademin i Österbottens verksamhet, genom vilken organisationen strävar efter att erbjuda möjligheten att studera och arbeta utgående från ett internationellt perspektiv.

 

YA har ett stort internationellt nätverk med samarbetspartners i Europa och Asien. De internationella kontakterna utgör en viktig del för såväl verksamheten inom YA som för regionen. Studerande har möjlighet att genomföra perioder av utbildning på arbetsplatser utomlands och på så vis avlägga delar av sina studier i ett annat land. Även organisationens personal och ledning utvecklar sin kompetens tillsammans med internationella kollegor genom olika samarbetsprojekt och jobbskuggningsmöjligheter. Genom ett aktivt deltagande i internationella nätverk får YA möjlighet att marknadsföra sig i internationella sammanhang och etablera långsiktiga relationer.

 

 Vid YA ansvarar internationella tjänster för den internationella verksamheten som omfattar både utvecklings- och mobilitetsverksamhet. 

För mer information kontakta YA:s t.f internationella koordinator Linda Wester,   eller t.f. internationella sekreterare Johanna Svedström-Söderman, 

Under läsåret 2017-2018 finns möjligheter för studerande att genomföra perioder av utbildning på arbetsplatser utomlands. Mer info om ansökningsförfarandet finns på WILMA.

 

Läs våra studerandes bloggar från sin inlärning i arbetet utomlands:  

 

Picture4Picture2Picture9

suomeksi 30hineenglish 30h