Intervention och tidigt ingripande arbetssätt

– stöd i ledning av personal

Missbruksproblem och beroende är idag ett snabbt växande fenomen.

Forskning stödjer det faktum att ett tidigt ingripande i problematiken minskar skadorna och konsekvenserna av missbruket på alla områden i livet, även på arbetsplatsen. Osäkerheten för hur man skall tackla dessa problem på arbetsplatsen kan vara stor. Metoder som t.ex. mini-intervention och samtal har visat sig vara eektiva på missbruksproblematiken. En resurs är också att ha ett förebyggande tankesätt och utveckla en plan för tidigt ingripande inom företaget.

Konstruktiva sätt att tala om missbrukger en inblick i problematiken och konsekvenserna av den. Under dagen
får ni tips om hur ni ska samtala med arbetstagarna på ett konstruktivt sätt och vetskap om hur ni ska ingripa då missbruk förekommer.

Intervention och tidigt ingripande arbetssättger kunskap om missbruk och beroende och hur ni ska ingripa när det finns på arbetsplatsen. Tillsammans med kursledaren erbjuds ni möjligheten att analysera faktorer som ökar risken för missbruk, göra en plan för tidigt ingripande samt lära er om metoden mini-intervention.

Konstruktiva sätt att tala om missbruk

Innehåll

  • Kunskap om beroendefenomenet
  • Hur ingripa då missbruk förekommer?
  • Första samtalet
  • Tester

Omfattning: 1 dag med föreläsning och diskussion

Målgrupp: Ledare på olika nivåer inom oentliga organisationer och företag

Intervention och tidigt ingripande arbetssätt

Innehåll

  • Kunskap om beroendefenomenet
  • När beroendet blir en del av arbetsgemenskapen
  • Hur ingripa då missbruk förekommer?
  • Plan för tidigt ingripande
  • Mini-intervention och tidigt ingripande arbetssätt

Omfattning: 2 dagar föreläsning och diskussion + 1 dags uppföljning

Målgrupp: Ledare på olika nivåer inom oentliga organisationer och företag

Ytterligare info fås av

Teamledare Ebba Granström, tfn 044-750 3291

Utbildare Anette Rönnlund
Anette, ped.stud. är socionom (YH), har en Yrkesexamen i arbete bland missbrukare och är legitimerad psykoterapeut med inriktning på familjeterapi. Hon har jobbat över 10 år med missbrukarvård i olika former och är ansvarig utbildare för Yrkesexamen i arbete bland missbrukare.

 

suomeksi 30hineenglish 30h

Uppdaterat:

torsdag, 12 juni 2014

suomeksi 30hineenglish 30h