Jobmatching

Jobmatching Jobmatching

 

Projektets huvudsakliga mål är att matcha rätt person med rätt arbetsplats. I detta fall handlar det om personer som pga. olika omständigheter, inre eller yttre, har en svagare ställning på arbetsmarknaden. Målsättningen är att arbetsförhållandet blir bestående eller att arbetsprövningen ger upphov till ett arbetsförhållande.

Deltagare till projektet nås främst via TE-byrån, men även via Karriärträningsgrupper, Arbetsträningstjänsten, olika dagverksamheter såsom ungdomsverkstäder och dagcenter, arbetskraftsutbildning (studerande i slutskedet av studierna) samt sociala myndigheter.

Målgrupp:
  • Unga vuxna och långtidsarbetslösa
Startdatum:
  • 01.01.15
Slutdatum:
  • 31.12.17
Finansiär:
  • Närings-, trafik- och miljöcentralen i Mellersta Finland/Europeiska socialfonden
Kontakt:
  • Nina Pihl, , tfn 044-750 32 83
Jobmatching

Uppdaterad: tisdag, 12 september 2017

suomeksi 30hineenglish 30h