Kaapo

Målgrupp
Projektet riktar sig till arbetslösa, personer med utbilningsbehov samt personer med inlärningssvårigheter.

Målsättning
Kaapo är ett projekt som utvecklar ansökningsskedet av den personliga tillämpningen vid arbetskraftsutbildning samt utarbetar ett verktyg för yrkeskunskapskartläggning efter avslutade studier.

Projektet genomförs som ett samarbete mellan åtta anordnare för vuxenutbildning i samarbete med arbetskraftsbyråer, läroavavtalsbyråer och arbetslilvet.

 

 

 

 

 

 

suomeksi 30hineenglish 30h

Finansiär:

UBS

Projektavslut: 31.12.09

suomeksi 30hineenglish 30h