Karriärträning

Karriärträning

TRÄNING FÖR DIG SOM BEHÖVER TILLÄGGSSTÖD I DIN KARRIÄRPLANERING.

Tid: 1.2.2016
Plats: Yrkesakademin i Österbotten, Sofiedahlsg. 20,Jakobstad
Träningens längd: 20–40 dagar
Språk: Svenska

MÅLGRUPP:

 • Kunder vid TE-byrån som behöver tilläggsstöd utöver TE-byråns informations-, rådgivnings- och vägledningstjänster
 • Du som är utan yrkesexamen
 • Du som är osäker på ditt yrkesval
 • Du som vill byta bransch
 • Du som återvänder till arbetslivet
 • Du som överväger eget företagande
 • Du som behöver stöd för att komma tillbaka till arbetsmarknaden och stanna där

Gemensamma studier 20 dagar:

 • Kartläggning av utgångsläget och deltagarnas individuella planer, uppgörande av personlig studieplan (PSP)
 • Information om arbetslivets spelregler och regionens behov av arbetskraft
 • ADB för jobbsök
 • Arbetslagstiftning
 • Stärka de sociala färdigheterna/Hitta de egna resurserna
 • Förstärka och utveckla färdigheter som behövs i studier och arbetslivet
 • Företagande
 • Praktiskt jobbsök
 • Besök av/till rekryterande företag
 • Utvärdering av tjänsten

Fortsatta studier, (vid behov) enligt PSP 1–20 dagar

Möjlighet att avlägga kortkurser. I planen för fortsatta studier fastställs kursens tidpunkt och längd. Kursen förlänger karriärträningens helhetstid. Deltagaren betalar själv eventuell kortavgift.

Följande kort/kurser kan avläggas (1 kort/person):

 • Hygienpass 1 dag
 • Serveringspass 1 dag
 • Arbetssäkerhetskort 1 dag
 • Heta arbeten kort 1 dag
 • Nödförstahjälpen 1 dag
 • Första hjälpen 1 2 dgr

INNEHÅLL OCH ÅTGÄRDER:

Tjänsten är till sin natur handledande, rådgivande och informerande. Genom vägledande samtal, kamratstöd och praktiska försök har deltagaren möjlighet att precisera sina yrkesmässiga målsättningar.

UTBILDARE

YA! Yrkesakademin i Österbotten
Margita Broman,

TE-TJÄNSTER TILLÄGGSUPPGIFTER:

Utbildningsrådgivning 0295 020 712
facebook.com/utbildningsrådgivning
www.te-tjänster.fi/osterbotten

Uppdaterat:

fredag, 19 februari 2016

suomeksi 30hineenglish 30h