Kock eller servitör

Kock eller servitör

Grundexamen inom hotell-, restaurang- och cateringbranschen - Kock eller Servitör

Kompetensområde

YA! erbjuder möjligheten att avlägga följande kompetensområden:

 • Kompetensområdet för kundservice, servitör
 • Kompetensområdet för matservice, kock

I ansökningsskedet kartlägger vi tillsammans vilket kompetensområde du vill välja

 

Ansökningens startdatum

 • 14.11.2016
  Nonstop, startdatum okänt

Ubildningens begynnelsetermin

 • Vår/höst 2017

Utbildningens längd

 • 2 år
 

Undervisningstid

 • Dagtid
 • Kvällsundervisning

Undervisningsform

 • Flerformsundervisning
 • Handledda studier
 • Självständiga studier

Examensavgift

 • 58

Examensgrunderna

 

MÅLGRUPP

Personer som arbetar inom branschen som önskar stärka sitt kunnande och personer som har sikte på att arbeta som kock eller servitör.

 

UTBILDNINGENS INNEHÅLL

I grundexamen inom hotell-, restaurang- och cateringbranschen ingår en gemensam obligatorisk examensdel, två obligatoriska delar för det kompetensområde man valt samt tre valbara examensdelar.

Obligatorisk examensdel
1. Att verka inom logi- och restaurangverksamhet

Obligatoriska examensdelar i kompetensområdet för kundservice
1. Kundservice och försäljning
2. Servering av mat i portioner och drycker

Obligatoriska examensdelar i kompetensområdet för matservice
1. Tillredning av lunchrätter
2. Tillredning av mat i portioner

Valbara examensdelar varav du väljer tre
1. À la carte-matlagning
2.. À la carte -servering
3.. Försäljning och servering av drycker
4. Kafèservice
5. Mötestjänster
6. Bokningsverksamhet på logiföretag
7. Verksamhet inom service- och utdelningskök
8.Snabbmatsservice
9. Matproduktion i storkök
10.Tillagning av beställnings- och festmat
11.Beställnings- och festservering
12. Planering av företagsverksamhet

 

DET HÄR KAN DU JOBBA SOM

Då du avlagt grundexamen kan du arbeta i olika typer av kosthåll, till exempel inom offentliga sektorn i skolor, daghem eller vårdinrättningar, inom privata sektorn i personalrestauranger, a la carte- eller lunchrestauranger. Har du valt kundservice arbetar du som servitör med kundservice. Du ställer i ordning kundutrymmen, lägger fram och säljer produkter till kunderna. Har du valt kock, kan du utföra arbetsuppgifter inom matlagning. Du tillreder välsmakande, näringsrik och hälsosam mat. Examen möjliggör högskolestudier.

SAMARBETE MED ANDRA AKTÖRER

Examen och förberedande utbildning förverkligas i nära samarbete med arbetslivet. Examenskommissionen är en viktig samarbetspart inom fristående examen och diskussioner för även med andra examensarrangörer. Andra samarbetsparter är läroavtalsbyråer och arbetskraftsmyndigheter.

HUR NÅR DU FRAM TILL EXAMEN

I ansökningsskedet kartlägger vi tillsammans din kunskap och dina tidigare erfarenheter och jämför detta med det kunnande som examen kräver. I den personliga examensplanen planerar vi tillsammans hur du kan avlägga examen, antingen avlägger du examen direkt genom att delta i ett examenstillfälle eller ifall behov finns deltar du i förberedande utbildning och i inlärning i arbetet. Den förberedande utbildningen består av när- och distansstudier och den planeras utgående från dina behov. Den förberedande utbildningen pågår cirka 2 år beroende på din personliga examensplan.

STUDIEORT

Utbildningen ordnas enligt arbetsmarknadens behov och vid enheten i Vasa Kungsgårdsvägen 30 A
En del av utbildningen förläggs till utbildningsplattformen Fronter.

 

MER INFORMATION OM ATT ANSÖKA

Ansökan till Kock sker med E-ansökningsblankett i denna länk!

Ansökan till Servitör sker med E-ansökningsblankett i denna länk!

Därefter blir du kontaktad av en utbildare vid YA som handleder vidare och kallar dej till en första träff för att diskutera dina möjligheter att studera och avlägga examen.

 

BESKRIVNING AV ANTAGNINGSGRUND

Studerande antas enligt lämplighet för yrket utgående från beskrivningar över det specifika yrket i de nationella examensgrunderna. Antagningen påverkas även av SORA-lagstiftningen som gäller för vissa utvalda examina. Personlig tillämpning betyder att du får handledning, rådgivning och annat stöd utgående från din egen situation när du ska avlägga examen och delta i examensförberedande utbildning.

 

UTBILDNINGENS KONTAKTPERSON

Gun-Britt Strandholm-Genberg, utbildare, Yrkesakademin i Österbotten tfn. 044-750 32 21

 

Uppdaterat:

torsdag, 09 mars 2017

suomeksi 30hineenglish 30h