Kompetens och yrkeskunnande i äldreomsorgen vid Folkhälsan Östanlid

Målgrupp
Personal vid Folkhälsan Östanlid

Målsättning
Målsättningen med projektet är att utveckla modeller för flexibla och organisationsanpassade lösningar i syfte att stöda Folkhälsan Östanlid med avseende på personalens kompetensutveckling genom kompetenskartläggningar, analys och sammanfattning samt utvecklingsplaner på individ- och enhetsnivå som integreras i organisationens övriga utvecklingsstrategier.

Inom projektet har man arbetat med att

  • utveckla och förbättra modeller för personlig tillämpning på individnivå och enhetsnivå (hur personalens kompetensschema ser ut i dag och hur kompetensen kan upprätthållas och utvecklas för att möta framtida behov)
  • stöda organisationen i dess strävan att tydliggöra personalens kunnande i enlighet med strategin
  • sammanföra de modeller för kompetensbeskrivningar som finns inom organisationen med examensgrunderna för specialyrkesexamen i äldreomsorg i enlighet med behov inom organisationen och använda dem som verktyg i kompetenskartläggningen
  • stöda organisationen att utvecklas som en lärande organisation
  • i samråd ge förslag till hur organisationens egna expertis kan tas tillvara (internt och externt) och hur andra aktörer med specialkunnande inom i huvudsak Österbotten kan utgöra resurs för stärkande av yrkeskunnandet.

 Projektrapport

 

suomeksi 30hineenglish 30h

Finansiär:

UBS

Projektavslut: 31.12.08

suomeksi 30hineenglish 30h