Kompetens och yrkeskunnande inom äldreomsorgen vid Sandlundens åldringscenter

Målgrupp
Personal vid Sandlundens åldringscenter

Målsättning
Projeketets mål är att utveckla kompetens och yrkeskunnande inom äldreomsorgen vid Sandlundens åldringscenter. Projektet avser även att ge beredskap att tillämpa samarbetsinlärning som metod för lärande på arbetsplatsen.

Inom projektet har man arbetat med att

  • utveckla och förbättra modeller för personlig tillämpning på individnivå och enhetsnivå (hur personalens kompetensschema ser ut i dag och hur kompetensen kan upprätthållas och utvecklas för att möta framtida behov)
  • stöda organisationen i dess strävan att tydliggöra personalens kunnande i enlighet med strategin
  • sammanföra de modeller för kompetensbeskrivningar som finns inom organisationen med examensgrunderna för specialyrkesexamen i äldreomsorg i enlighet med behov inom organisationen och använda dem som verktyg i kompetenskartläggningen och vid validering av kunnande
  • stöda organisationen att utvecklas som en lärande organisation genom introduktion och tillämpning av samarbetsinlärning som metod
  • i samråd ge förslag till hur organisationens egna expertis kan tas tillvara (internt och externt) och hur andra aktörer med specialkunnande inom i huvudsak Österbotten kan utgöra resurs för stärkande av yrkeskunnandet

 

 Projektrapport

suomeksi 30hineenglish 30h

Finansiär:

UBS

Projektavslut: 31.12.09

suomeksi 30hineenglish 30h