Våra Kompetenscoacher

Våra kompetenscoacher har till uppgift att röra på fältet och diskutera med företagare och företag om deras utbildnings- och utvecklingsbehov. På basen av diskussioner och kartläggningar tar vi reda på vilken kompetens som behövs för dagens och morgondagens utmaningar. Tillsammans planerar och skräddarsyr vi effektiva kompetensutvecklingsåtgärder. 

Förutom företagarutbildning erbjuder vi branschinriktade yrkesutbildningar inom teknik, service och välfärd samt naturbruk. Inom ramen för våra företagsprojekt kan vi också ge konsultation och stöd vid verksamhetsutveckling.

Ta kontakt med våra coacher:

Sydösterbotten
Carina Storhannus
tfn 044-750 32 32

Jakobstadsnejden
Marika Kjellman
tfn 044-750 32 79


Vasanejden
Björn Brännbacka
tfn 044-750 32 94


Uppdaterad: torsdag, 19 december 2013

suomeksi 30hineenglish 30h