Kompetensutveckling i sm-företag

Målgrupp
Sm-företag i Sydösterbotten (Kaskö, Kristinestad och Närpes) samt studeranden från Sydösterbotten

Målsättning
Att stärka kompetensförsörjningen till näringslivet i målområdet.

Företagen tillförs verktyg och strukturer som skapar beredskap och möjligheter att stärka sin (personalens) kompetensutveckling och konkurrenskraft.

För de medverkande utbildningsorganisationerna skall projektet ge en bättre synlighet och närvaro i regionen. Detta medför också en högre status och acceptans i regionen och dess företag gällande samarbete mellan företag och högskolor/universitet.

För regional utveckling skall projektet ge nya impulser och initiativ till nya utvecklingsbehov och åtgärder t ex i form av teknologiutveckling och annan affärsutveckling såsom underleverantörsnätverk.

Projektet stärker samarbetet mellan yrkesutbildning, högskola- universitet och regional näringslivsutvecklingsverksamhet samt innovationsmiljön i Sydösterbotten.

 

 

 

suomeksi 30hineenglish 30h

Finansiär:

ERUF / Österbottens förbund

Partner:

Projektet genomförs i samarbete med Företagshuset Dynamo och finansieras av Österbottens Förbund med ERUF-medel samt av Kaskö, Kristinestad, Närpes, Novia och Svenska Kulturfonden.

Projektavslut: 30.12.11 Kontaktperson: Kompetenscoach Carina Storhannus, 044 750 32 32,

suomeksi 30hineenglish 30h