KOMPIS – kompetens i skolan

Att i samarbete med arbetslivet definiera kritiska kompetenser för branscher med t.ex. snabb förändringstakt, utdöende kunnande och stor konjunkturkänslighet för att kunna erbjuda studerande en kvalitativ utbildning som motsvarar arbetslivets krav samt erbjuda arbetslivet arbetstagare med det kunnande som efterfrågas.

Att utöka arbetslivsorienteringen och kvaliteten inom utbildningarna genom att skapa en modell för identifiering av spetskunnande inom undervisningsbranscherna och en modell för att "paketera" spetskunnandet till produkt- eller tjänstepaket. 

suomeksi 30hineenglish 30h

Målgrupp:
  • Lärare och handledningspersonal, ledning, studerande, samarbetsparter på arbetsplatserna och yrkesteamen.
Startdatum:
  • 21.05.13
Slutdatum:
  • 31.12.14
Finansiär:
  • Utbildningsstyrelsen
Partner:
  • Projektet genomförs i samarbete med Optima, Axxell, Inveon och Prakticum.
Kontakt:
  • Harriet Bystedt, 050 336 8280,
KOMPIS – kompetens i skolan

Uppdaterad: onsdag, 07 januari 2015

suomeksi 30hineenglish 30h