Kontaktuppgifter

 Yrkesakademin i Österbotten

Enheten i Närpes, växel 06-324 26 22
Enheten i Vasa, Pedersöre, Jakobstad, växel 06-324 20 00

Allmän e-post:

Informatör Sara Mannsén, 050-523 32 53

 

Våra studiehandledare

Kajane lägercenter, prislista

Bokning av mötesutrymmen


 Ledningen för Yrkesakademin i Österbotten

Boris Ståhl

Boris Ståhl

Rektor
050-538 69 22

Kungsgårdsvägen 30 A
65380 Vasa
Linda Öhman

Linda Öhman

Biträdande rektor
06-324 25 03 / 0500-66 91 57

Kungsgårdsvägen 30 A
65380 Vasa
Kenneth Heimdahl

Kenneth Heimdahl

Utvecklingschef för utvecklings- och näringslivscenter
050-552 35 39

Kungsgårdsvägen 30 A
65380 Vasa
Theresia Heimdahl

Theresia Heimdahl

Utbildningschef för välfärd och kultur
- Enheten i Pedersöre
- Enheten i Jakobstad, Campus Allegro

06-785 02 44 / 050-575 12 75
Sursikvägen 41
68910 Bennäs
Brita Brännbacka-Brunell

Brita Brännbacka-Brunell

Utbildningschef för språk- och vägledningscenter
Enheten i Jakobstad, Sofiedahlsgatan
050-369 46 26

Sofiedahlsgatan 20
68600 Jakobstad
Kenneth Sundlin

Kenneth Sundlin

Utbildningschef för teknik och energi
Enheten i Vasa

050-562 16 90
Kungsgårdsvägen 30 A
65380 Vasa
Maria Lund

Maria Lund

Utbildningschef för välfärd och service (läroplansbaserad utbildning)
Enheten i Vasa

06-324 23 74 / 050-407 00 52
Kungsgårdsvägen 30 A
65380 Vasa
Elisabet Björk-Norrgård

Elisabet Björk-Norrgård

Utbildningschef för välfärd och service (vuxenutbildning)
Enheten i Vasa
06-324 23 21 / 050-336 82 81
Kungsgårdsvägen 30 A
65380 Vasa
Grannas Anders

Grannas Anders

Utbildningschef för naturbruk
Enheten i Vasa

06-324 24 61 / 044-750 31 15
Kungsgårdsvägen 30 A
65380 Vasa
Kjell Langels

Kjell Langels

Utbildningschef teknik, IKT, handel och logistik
Enheten i Närpes

06-324 26 40 / 050-361 53 26
Ängskullsvägen 1
64230 Närpes ST
Camilla Källberg

Camilla Källberg

Byråchef för studie- och antagningsbyrån samt internatet
050-438 49 50
Kungsgårdsvägen 30 A
65380 Vasa

suomeksi 30hineenglish 30h