Korsnäs i framtiden

Korsnäs i framtiden

Den övergripande målsättningen för projektet, är att skapa en funktion som utvecklar och säkerställer nödvändiga förutsättningar för Korsnäsföretagens existens och utveckling. Detta innebär skapandet av en åtgärdshelhet som tryggar nyetableringar av företag och de befintliga företagens existens och utveckling. Målet är att den funktion som utvecklas inom projektet är en pilotfunktion som skall kunna nyttjas för företagsutveckling på andra områden och i andra kommuner med svårigheter och utmaningar.

Åtgärder och verksamhet:

  • Information
  • Kartläggning av företagen
  • Mobilisering av resurser
  • Inspirationsevenemang och mentorsverksamhet
  • Informationstillfällen, föreläsningar och utbildningsdagar
Startdatum:
  • 01.02.13
Slutdatum:
  • 31.12.14
Finansiär:
  • Finansiärer
Projektet finansieras av NTM-centralen (Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling) med 90 % av totalkostnaderna. Den privata finansieringsandelen står Korsnäs företagare r.f. för. 

Kontakt:
  • Sofia Mitts-Björkblom, 050-3306041Uppdaterad: torsdag, 02 juni 2016

suomeksi 30hineenglish 30h