Kova

Målgrupp
Projektet riktar sig till vuxenutbildningsanordnare samt sm-företag i Österbotten

Målsättning
Projektets målsättning är att utveckla samarbetet mellan anordnare av yrkesutbildning för vuxna och näringslivet och därigenom förbättra sm-företagens verksamhet och konkurrensmöjligheter. Målet är också att lägga grunden för ett maskinteknologiskt centrum i Vasa.

 

 

 

 

 

 

suomeksi 30hineenglish 30h

Finansiär:

UBS

Projektavslut: 31.12.09

suomeksi 30hineenglish 30h