Krisplan

Yrkesakademin i Österbotten (YA) har en beredskapsplan för krissituationer enligt 28 §, Rätt till en trygg studiemiljö, i Lagen om yrkesutbildning (630/19998). Syftet med planen är att stärka trygghetskänslan både för studerande och personal. Samtidigt ger planen oss beredskap för hur vi skall agera vid krissituationer. Beredskapsplanen för krissituationer är under kontinuerlig
utveckling.

Planen uppdateras en gång per år, januari månad vecka 3. Ansvaret för revidering och uppdatering har den ledande krisgruppen vid YA.

suomeksi 30hineenglish 30h

Uppdaterat:

onsdag, 30 april 2014

suomeksi 30hineenglish 30h