Kumppani - Österbotten

Målgrupp
Utbildare och personal på YA! som arbetar med företagar- och företagsutbildning och utveckling. Företag och offentliga samfund.

Målsättning
Kumppani – projektets målsättning är att skapa ett utvecklingsprogram för ett konsultativt arbetssätt och på så sätt utveckla vuxenutbildarnas kompetens att skapa bestående och djupare kundrelationer.

 

 

 

 

 

 

suomeksi 30hineenglish 30h

Finansiär:

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Österbotten

Partner:

Österbottens Företagarförening, Dynamo, Vasek, Concordia

Projektstart: 06.09.10 Projektavslut: 31.12.11 Kontaktperson: Björn Brännbacka, 044 750 32 94,

suomeksi 30hineenglish 30h