Kunskap i utveckling

Målsättning
Utvecklar den kliniska handledningen av studerande på inlärning i arbetet och material rörande detta. Ifrågasätter invanda mönster, söker nya vägar och handlar aktivt för att systematiskt utveckla och förbättra handledningen.

suomeksi 30hineenglish 30h

Finansiär:

ESF / ELY

Partner:

Novia (koordinator), VYI, VAMK

Projektstart: 01.09.09 Projektavslut: 31.12.12 Kontaktperson: Birgitta Schoultz-Ekblad

suomeksi 30hineenglish 30h