Kunskapsdokumentering och kompetensutveckling vid Kårkulla samkommun

Målgrupp
Anställd personal från olika yrkeskategorier inom Kårkulla samkommun.

Målsättning
Målsättningen med projektet är att med hjälp av kartläggnings- och valideringsinstrument som skapas i projektet

  1. kartlägga och dokumentera personalens kunnande inom temat som väljs i enlighet med Kårkulla samkommuns strategi och i relation till examensgrunderna inom Yrkesexamen inom handikappområdet FÖRESKRIFT 49/011/2009 Utbildningsstyrelsen
  2. samt utgående från kartläggningens resultat välja fokusområden för att stärka kunnandet
  3. genom samarbetsinlärning stärka kunnandet hos personalen och visa på metoder som organisationen kan tillämpa inom olika områden framöver för att stärka kunnandet inom handikappområdet

 

 Projektrapport

suomeksi 30hineenglish 30h

Finansiär:

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Österbotten

Partner:

Kårkulla samkommun, Axxell

Projektstart: 27.09.10 Projektavslut: 31.12.11 Kontaktperson: Elisabet Björk-Norrgård, avdelningschef, 050 336 8281,

suomeksi 30hineenglish 30h