Kurser i första hjälpen

Fhj 1® och Fhj 2® Kurs i livräddande första hjälpen

I en nödsituation är det fråga om minuter. En skadad eller
en person som fått en plötslig sjukdomsattack måste alltid
få vård. Kanske det är du som råkar vara på plats.

Kan du ge första hjälpen?

Första hjälpen är kunskap och färdigheter för livet som varje människa behöver i något skede av sitt liv. Första hjälpen kurserna som ordnas via oss är registrerade kursprogram av Finlands Röda Kors. För att bli godkänd i en kurs och erhålla intyg krävs 100%-ig närvaro. Intygen över Fhj 1 och Fhj 2 är i kraft i 3 år. Kursen i livräddande första hjälpen (4–7 h) förlänger giltigheten med en ny 3 års period. Om du
enbart deltar i livräddande Fhj, 4–7 h, kan intyget förnyas sammanlagt fyra gånger. För att gå en Fhj 2-kurs krävs att du har ett giltigt Fhj 1-intyg. Fhj 2- intyget kan också förnyas en gång . YA! förverkligar regelbundet kurser i Första hjälpen, se www.yrkesakademin. fi. Kurserna kan också beställas enligt önskemål.

Ytterligare information fås av följande utbildare i första hjälpen

Birgitta Källberg (Pedersöre)
tfn 050 - 343 30 69 /

Lotta Brännkärr (Pedersöre)
tfn 044-750 31 54 /

Johanna Nyby (Vasa)
tfn 044 - 750 32 92 /

Ann-Marie Jansson (Närpes)
tfn 050 - 543 51 98 /

Kurs i Första hjälpen Fhj 1® (16 h)

Målsättning: Den som avlagt kursen behärskar grunderna för att ge första hjälpen i enlighet
med kursinnehållet.

Innehåll: Hjälpförfarandet vid sjukdomsanfall eller vid olyckor

Grunderna i livräddande första hjälpen: Första hjälpen vid medvetslöshet / Basal hjärtoch lungräddning / Främmande föremål i luftvägarna / Störningar i blodcirkulationen (chock) Sår / De vanligaste typerna av sjukdomsanfall / Brännskador och skador orsakade av elstöt / Ledskador och benbrott / Förgiftningar

Kurs i första hjälpen Fhj 2® (16 h)

Målsättning: Den som avlagt kursen kan ge första hjälpen vid vanliga typer av sjukdomsanfall och olyckor men också i mera krävande situationer. På kursen lär man sig också att förebygga olyckor.

Innehåll: Hjälpförfarandet i situationer där första hjälpen behövs

Livräddande första hjälpen: Basal hjärt- och lungräddning; vuxen, barn och spädbarn (Här ingår också tidig defibrillering vid återupplivning av vuxna) / Första hjälpen vid medvetslöshet / Störningar i blodcirkulationen (chock) /Främmande föremål i luftvägarna

Skademekanismens betydelse vid skada: Undersökning av den skadade för att kunna ge första hjälpen / Skador i bröstkorgen, i magen eller bäckenområdet samt inre blödningar / Skador i extremiteter, ryggradsskador / Skall- och ansiktsskador

Första hjälpen vid skador: Benbrott / Led- och mjukdelsskador / Belastnings- och muskelskador Att övervaka och följa upp tillståndet för den skadade / Rätt läge för den skadade, att skydda den skadade, förflyttning och transport av den skadade / Första hjälpen vid köldskador och hur man kan förebygga dessa / Förgiftningar / Första hjälpen vid sjukdomar orsakade av värme och hur man kan förebygga dessa För att kunna delta i en Fhj 2- kurs krävs att man har ett Fhj 1-intyg som är i kraft.

Kurs i livräddande första hjälpen (4-7 h)

Målsättning: Den som avlagt kursen kan inleda livräddande första hjälpen i de typer av situationer som behandlats under kursen.

Innehåll: Hjälpförfarandet vid sjukdomsanfall eller vid olyckor
Grunderna i livräddande första hjälpen: Första hjälpen vid medvetslöshet / Basal hjärtoch lungräddning / Främmande föremål i luftvägarna / Störningar i blodcirkulationen (chock) Sår / De vanligaste typerna av sjukdomsanfall / Ledskador / Vid behov även övriga ämnen eller andra tyngdpunktsområden utgående från målgruppen / Att förebygga olyckor

 

suomeksi 30hineenglish 30h

Uppdaterat:

tisdag, 23 september 2014

suomeksi 30hineenglish 30h