Kursgården 2018

Projektets mål är att arrangera yrkesmässig fortbildning inom jordbruk, pälsdjursproduktion, växthusproduktion och livsmedelsförädling.

Projektet strävar till att utveckla yrkeskompetensen och att utveckla/effektivera företagen ekonomiskt och produktionsmässigt, samt att skapa förutsättningar för nya produktions- och förädlingsverksamheter.

Målgrupp:
  • Projektets huvudsakliga målgrupp är jordbrukare, pälsdjursuppfödare, växthusproducenter och småskaliga livsmedelsförädlare.
Startdatum:
  • 01.09.15
Slutdatum:
  • 31.08.18
Finansiär:
  • Närings-, trafik- och miljöcentralen i Österbotten /Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling
Partner:
  • Ab Företagshuset Dynamo Yritystalo Oy
Kontakt:
  • Nina Vide, , Tfn 050-407 00 58
Kursgården 2018 Kursgården 2018 Kursgården 2018

Uppdaterad: tisdag, 28 juni 2016

suomeksi 30hineenglish 30h