Kurslitteratur - Kombi

KOMBISTUDIER i Vasa, Campus Kungsgården

KURSLITTERATUR LÄSÅRET 2014-2015

 

MODERSMÅLET, kurserna 1-6
Abrahamsson m fl. Språkets värld, Modersmål och litteratur för gymnasiet (Söderströms). Används i alla obligatoriska kurser 1-6.
Eventuellt: Mentzer-Ekholm m fl. Bokskogen (Söderströms)
Eventuellt: Gayer & Grönholm. Knixar med skriveri. Skrivteknik för gymnasiet (Söderströms)
Eventuellt. Studenttexter 2014 (utkommer i oktober 2014)

FINSKA, kurserna 1-6
Följande text-och grammatikböcker:

Kurs 1 - 2: Saarukka m fl. Kasvotusten 1-2, text- och grammatikbok (Schildts)
Kurs 3 - 4: Saarukka m fl. Kasvotusten 3-4, text- och grammatikbok (Schildts)
Kurs 5: Saarukka m fl. Kasvotusten 5, textbokbok (Schildts)
Kurs 6: Saarukka m fl. Kasvotusten 6, textbok (Schildts)


ENGELSKA, kurserna 1-6
Kurs 1: Elovaara m fl. Profiles 1 (Söderströms)
Kurs 2: Elovaara m fl. Profiles 2 (Söderströms)

Kurs 3: Elovaara m fl. Profiles 3 (Söderströms)
Kurs 4: Elovaara m fl. Profiles 4 (Söderströms)
Kurs 5: ingen litteratur
Kurs 6: ingen litteratur

KORT MATEMATIK, kurserna 1-5 (studier inledda 2012 och 2013)
Kurs 1: Aalto m fl. Kort matematik 1 Uttryck och ekvationer (Söderströms)
Kurs 2: Aalto m fl. Kort matematik 2 Geometri (Söderströms)
Kurs 0:                  Repetition

Kurs 3: Aalto m fl. Kort matematik 3 Matematiska modeller I (Söderströms)
Kurs 4. Aalto m fl. Kort matematik 4 Matematisk analys (Söderströms)
Kurs 5: Aalto m fl. Kort matematik 5 Sannolikhetskära och statistik (Söderströms)

KORT MATEMATIK, kurserna 1-6 (studier som inleds 2014)
Kurs 0 Repetition ingår inte i kursutbudet. Kurs 6 Matematiska modeller II tillkommer. I övrigt samma kurser 1-5. I dessa lärokurser används den nya bokserien Sigma 1-6 (Hassinen m fl,/Schildts & Söderströms)

LÅNG MATEMATIK, kurserna 1-10
Kurs 1: Kontkanen m fl. Ellips 1 Funktioner och ekvationer (Schildts)
Kurs 2: Kontkanen m fl. Ellips 2 Polynomfunktioner (Schildts)
Kurs 3: Kontkanen m fl. Ellips 3 Geometri (Schildts)

Kurs 4: Kontkanen m fl. Ellips 4 Analytisk geometri (Schildts)
Kurs 5: Kontkanen m fl. Ellips 5 Vektorer (Schildts)
Kurs 6: Kontkanen m fl. Ellips 6 Sannolikhet och statistik (Schildts)
Kurs 7: Kontkanen m fl. Ellips 7 Derivatan (Schildts)
Kurs 8: Kontkanen m fl. Rot- och logaritmfunktioner (Schildts)
Kurs 9: Kontkanen m fl. Trigonometriska funktioner och talföljder (Schildts)
Kurs 10. Kontkanen m fl. Integralkalkyl (Schildts)

suomeksi 30hineenglish 30h

Uppdaterat:

tisdag, 12 augusti 2014

suomeksi 30hineenglish 30h