KVALIA, Kvalitetssäkring av inlärning i arbetet

Projektet har som mål att utveckla kvalitetssäkringen av arbetsrutiner både internt och externt i de två medverkande skolorna. Detta genom att betrakta arbetsrutiner internt och i samband med inlärning i arbetet, öka kunskapen, ansvarstänkandet och kompetensen i arbetssäkerhetsfrågor hos studerande, undervisningspersonal och arbetsplatshandledare i regionen. De deltagande skolorna utarbetar system för kvalitetssäkring av arbetssäkerhetsrutiner som gäller både inom läroanstalterna och på inlärning i arbetet platserna, samt höjer medvetenheten kring arbetssäkerhet både internt och externt.

suomeksi 30hineenglish 30h

Målgrupp:
  • De deltagande skolornas undervisningspersonal och studeranden inom de utbildningar som berörs av projektet, arbetsplatshandledare i företag inom ovannämnda branscher i regionen, skolornas ledningsgrupper och ansvariga för kvalitets- och ledningssystem.
Startdatum:
  • 04.06.13
Slutdatum:
  • 31.12.14
Finansiär:
  • Utbildningsstyrelsen
Partner:
  • Projektet genomförs i samarbete med Optima.
Kontakt:
  • Harriet Bystedt, 050 336 8280,
KVALIA, Kvalitetssäkring av inlärning i arbetet

Uppdaterad: onsdag, 07 januari 2015

suomeksi 30hineenglish 30h