Kvalitetssäkring av inlärning i arbetet, fas 2

Målet är att öka arbetssäkerheten inom läroanstalterna och på inlärning i arbetet genom att sprida resultat från föregående projekt Kvalia till nya branscher, samt testa några nya metoder för att ytterligare öka arbetssäkerheten. Metoderna som projekten skapar och sprider kommer under 2015 att förankras i organisationens arbetssäkerhets- och kvalitetsarbete genom att beslut tas om upprätthållande av metoderna.

Effekter som eftersträvas är att öka kunskapen, ansvarstänkandet och kompetensen i arbetssäkerhetsfrågor hos studerande, undervisningspersonal och arbetsplatshandledare i regionen. Yrkesutbildarna behöver hitta långsiktigt hållbara metoder för en god arbetssäkerhetsfostran för att kunna medverka till att framtidens arbetstagare i olika branscher ser arbetssäkerhet som en självklar del av arbetet.

Målgrupp:
  • De deltagande skolornas undervisningspersonal, handledare och studeranden samt handledare på inlärning i arbetetplatserna.
Startdatum:
  • 02.06.14
Slutdatum:
  • 31.12.15
Finansiär:
  • Utbildningsstyrelsen
Partner:
  • Projektet genomförs i samarbete med Optima.
Kontakt:
  • Harriet Bystedt, 050 336 8280,
Kvalitetssäkring av inlärning i arbetet, fas 2

Uppdaterad: måndag, 25 januari 2016

suomeksi 30hineenglish 30h