Läkemedelsbehandling (14 h)

Syftet med läkemedelsbehandling är att förebyggaoch bota sjukdomar och bromsa sjukdomars spridning, förebygga komplikationer som orsakas av sjukdom samt lindra olika symptom som sjukdomen orsakar.

Läkemedelsbehandling är en central del av patientsäkerheten. En säker och trygg läkemedelsbehandling ökar kvaliteten på vården.

Läkemedelsbehandling sker vanligtvis i samarbete mellan flera olika yrkesgrupper. För att kunna garantera en trygg läkemedelsbehandling behöver vårdpersonalen ha kunnande i olika skeden av läkemedelsbehandlingen.

Ytterligare information fås av

Monica Ståhlberg, utbildare och teamledare vid YA!
tfn 044-750 32 36 /

Monica har 15 års arbetserfarenhet inom äldreomsorgen. Hon är specialsjukskötare i inremedicin och kirurgi samt magister i hälsovetenskaper (HVM) och har verkat som vårdlärare sen 2008.

Johanna Nyby, utbildare vid YA!
tfn 044-750 32 92 /

Johanna har över 15 års arbetserfarenhet inom äldreomsorgen och är hälsovårdare och magister i hälsovetenskaper (HVM). Hon är ansvarig utbildare för Specialyrkesexamen i äldreomsorg vid YA! och är även utbildare i Första hjälpen.

Britt-Marie Lindqvist (Närpes), utbildare vid YA!
tfn 050-407 00 57 /

Britt-Marie har cirka 20 års arbetserfarenhet inom den kliniska sjukvården, främst inom inremedicinska- kirurgiska vården och mentalhälso- och missbrukarvården. Hon är primärskötare, specialsjukskötare inom inremedicin- kirurgi samt magister i hälsovetenskaper (HVM) och hon har verkat som vårdlärare sedan 1999.

 Innehåll

  • Aktuell lagstiftning och nationella rekommendationer
  • Behörighet för personal att administrera läkemedel
  • Olika former av läkemedel
  • Hantering av läkemedel (aseptik, förvaring, teknik och kvalitetssäkring)
  • Verkningsmekanismen för olika grupper av läkemedel
  • Oönskade effekter (biverkningar och interaktioner)
  • Tentamen

Omfattning

  • 14 h

Målgrupp

  • Vårdbiträden/hemvårdare/hemhjälpare som hanterar läkemedel i sitt arbete

suomeksi 30hineenglish 30h

Uppdaterat:

torsdag, 12 juni 2014

suomeksi 30hineenglish 30h