Läkemedelsbehandling (20 h)

Syftet med läkemedelsbehandling är att förebygga och bota sjukdomar och bromsa sjukdomars spridning, förebygga komplikationer som orsakas av sjukdom samt lindra olika symptom som sjukdomen orsakar.

Läkemedelsbehandling är en central del av patientsäkerheten. En säker och trygg läkemedelsbehandling ökar kvaliteten på vården.

Läkemedelsbehandling sker vanligtvis i samarbete mellan flera olika yrkesgrupper. För att kunna garantera en trygg läkemedelsbehandling behöver vårdpersonalen ha kunnande i olika skeden av läkemedelsbehandlingen.

Ytterligare information fås av:

Monica Ståhlberg (Pedersöre), utbildare och teamledare vid YA!
tfn 044-750 32 36 /

Monica har 15 års arbetserfarenhet inom äldreomsorgen. Hon är specialsjukskötare i inremedicin och kirurgi samt magister i hälsovetenskaper (HVM) och har verkat som vårdlärare sen 2008.

Johanna Nyby (Gamla Vasa), utbildare vid YA!
tfn 044-750 32 92 /

Johanna har över 15 års arbetserfarenhet inom äldreomsorgen och är hälsovårdare och magister i hälsovetenskaper (). Hon är ansvarig utbildare för Specialyrkesexamen i äldreomsorg vid YA! och är även utbildare i Första hjälpen.

Britt-Marie Lindqvist (Närpes), utbildare vid YA!
tfn 050-407 00 57 /

Britt-Marie har cirka 20 års arbetserfarenhet inom den kliniska sjukvården, främst inom inremedicinska- kirurgiska vården och mentalhälso- och missbrukarvården. Hon är primärskötare, specialsjukskötare inom inremedicin- kirurgi samt magister i hälsovetenskaper (HVM) och hon har verkat som vårdlärare sedan 1999.

Läkemedelsbehandling

Innehåll:

 • aktuell lagstiftning och nationella rekommendationer
 • olika läkemedelsformer
 • Pharmaca Fennica och andra medicinska informationskällor
 • aseptiska riktlinjer och miljöskyddsföreskrifter
 • dosering av läkemedel, användning, förvaring och förstöring avläkemedel
 • utdelning av läkemedel peroralt, rektalt, i ögat, i näsan, i örat, i livmodern, injektion i huden och muskeln och för inhalering enligt instruktioner
 • läkemedelsgrupper, interaktion och biverkningar
 • läkemedelsmissbruk
 • olika rusmedel och deras inverkan på läkemedelsbehandlingen
 • förnyande av läkemedelsrecept
 • läkemedelsräkning
 • tentamen

Omfattning: 20 h

Målgrupp: Närvårdare som önskar uppdatera sitt kunnande inom läkemedelshantering

 

suomeksi 30hineenglish 30h

Uppdaterat:

tisdag, 20 maj 2014

suomeksi 30hineenglish 30h