Landsbygdsföretagare

Landsbygdsföretagare

 GRUNDEXAMEN INOM LANTBRUKSBRANSCHEN

KOMPETENSOMRÅDET FÖR LANTBRUK, LANDSBYGDSFÖRETAGARE

ARTIKEL

Studierna gav mersmak

 

Ditt intresse för lantbruk, natur och teknik kan du kombinera på ett bra sätt om du väljer landsbygdsföretagande. För landsbygdsföretagaren är arbetsdagens innehåll väldigt beroende av vilken årstid det är. Det kan handla om att harva, så och tröska, men också om att arbeta med husdjur och göra service- och reparationsarbeten på lantbruksmaskiner. Framförallt handlar det om företagande och att fatta egna beslut. Du är samtidigt med och utvecklar vår landsbygd och gör den levande. Inom YA! ger vi dig en mångsidig och praktisk lantbruksutbildning där tonvikten ligger på företagande och växtodling, men där djurskötsel och teknologi är viktiga delar i din studievardag.

Ansökningens startdatum

 • 1.1.2018

Ansökningstidens slutdatum

 • 31.05.2018

Ubildningens begynnelsetermin

 • September 2018

Utbildningens längd

 • ca 2 år

Undervisningstid

 • Dagtid

Undervisningsform

 • Flerformsundervisning
 • Handledda studier
 • Självständiga studier

Undervisningsplats

 • Distansundervisning
 • Närundervisning
 • Virtuell läromiljö

Utbildningskostnader

 • 58

MÅLGRUPP

Du som är intresserad av lantbruk, natur och teknik. Landsbygdsföretagarutbildning för vuxna är speciellt lämplig för dig som står inför en generationsväxling.

UTBILDNINGENS INNEHÅLL

En hel examen består av de gemensamma examensdelarna plus 2-4 valbara examensdelar enligt vissa kombinationer.

Gemensamma examensdelar för alla
1. Arbete inom lantbruksbranschen
2. Landsbygdsföretagande
3. Underhåll av markens odlingsskick och produktionsmiljön

Exempel på valbara examensdelar, 2-4 av dessa väljs för att få en hel examen
- Växtproduktion
- Behärskande av lantbrukets produktionsteknologi
- Skötsel av produktionsdjur och omsorg om deras välbefinnande
- Produktion av ekologiska produkter
- Produktion av bioenergi
- Underhåll och reparation av lantbruksmaskiner
- Produktion av tjänster på landsbygden
- Utnyttjande av skogarna
- Byggnadsverksamhet på lantgården
- Examensdel från andra examina, t.ex. Yrkesexamen i kreatursskötsel

DET HÄR KAN DU JOBBA SOM

Landsbygdsföretagaren arbetar som egen företagare eller anställd på större gårdar. Han eller hon kan också arbeta med försäljning eller service av jordbruksmaskiner.

SAMARBETE MED ANDRA AKTÖRER

Examen och förberedande utbildning förverkligas i nära samarbete med näringslivet. I samarbete med examenskommissionen, andra examensarrangörer och näringslivet utvecklar Yrkesakademin i Österbotten examensarrangemangen. Andra samarbetsparter är läroavtalsbyråer och arbetskraftsmyndigheter.

HUR NÅR DU FRAM TILL EXAMEN

I ansökningsskedet kartlägger vi tillsammans din kunskap och dina tidigare erfarenheter och jämför detta med det kunnande som examen kräver. I den personliga examensplanen planerar vi tillsammans hur du avlägger examen. Vi handleder dej som har lång erfarenhet inom yrket att avlägga examen direkt genom att delta i examenstillfällen eller att delta i examensförberedande utbildning. Du får handledning både inför examenstillfällena och i dina studier. Den examensförberedande utbildningen består av när-, och distansstudier och den planeras utgående från dina behov. Den examensförberedande utbildningen pågår cirka 1,5 - 2 år beroende på din personliga examensplan. Vi erbjuder ca tre närstudiedagar per månad samt tillgång till en nätbaserad studieportal som komplement. Under utbildningens gång jobbar du med utvecklingsarbete för ditt eget lantbruksföretag. På så vis blir utbildningen samtidigt en tid av analys av ditt företag och planering för den framtida verksamheten. Examenstillfällen planeras och utförs i första hand på egna gården.

STUDIEORT

Yrkesakademin i Österbotten, enheten i Vasa

ANSÖKAN

Ansökan sker via YAs webbsida. Därefter blir du kontaktad av en utbildare vid Yrkesakademin som handleder vidare och kallar dej till en första träff för att diskutera dina möjligheter att studera och avlägga examen.

BESKRIVNING AV ANTAGNINGSGRUND

Studerande antas enligt lämplighet för yrket utgående från beskrivningar över det specifika yrket i de nationella examensgrunderna. Antagningen påverkas även av SORA-lagstiftningen som gäller för vissa utvalda examina. Personlig tillämpning betyder att du får handledning, rådgivning och annat stöd utgående från din egen situation när du ska avlägga examen och delta i examensförberedande utbildning.

FÖRFRÅGNINGAR

Utbildare Roger Frants, tfn 044-750 32 55 eller

Uppdaterat:

fredag, 12 januari 2018

suomeksi 30hineenglish 30h