Lära för arbete - Kompetens för arbete

Målet är att planera och pilotera en modell där genomförande av individuella studievägar utvecklar både studerandes kunnande inom examensdelen, lärares substanskunnande och arbetsplatshandledarens kompetens. Studerande studerar arbetsinriktat på arbetsplatsen och får handledning av läraren på arbetsplatsen, också under sommarmånaderna. Via detta genomförande utvecklas samtidigt arbetsplatshandledarens handlednings- och bedömningskompetens.

Målgrupp:
  • Studerande under 25 år utan tidigare yrkesutbildning, lärare, utbildare, medverkande skolors utvecklings-, studiebyrå-, rådgivnings-, stöd- och handledningspersonal.
Startdatum:
  • 30.09.16
Slutdatum:
  • 31.12.17
Finansiär:
  • Undervisnings- och kulturministeriet
Partner:
  • Projektet koordineras av SASKY (Sastamalan koulutuskuntayhtymä) och i projektet medverkar sammantaget 7 samarbetsparter.
Kontakt:
  • Harriet Bystedt

Uppdaterad: tisdag, 07 mars 2017

suomeksi 30hineenglish 30h