Vi söker lärare

Yrkesakademin i Österbotten har ca 300 anställda och 2500 studerande, såväl unga som vuxna. Verksamheten bedrivs i hela Österbotten. Nu söker vi nya medarbetare till vår färgstarka gemenskap.

För timlärare och utbildare behörighetskrav enligt förordning om behörighetsvillkor (986/1998). Lön enligt UKTA.

Enligt lagen om kontroll av brottslig bakgrund hos personer som arbetar med barn (504/2002) bör den som väljs uppvisa ett straffregisterutdrag för att valet ska vinna laga kraft.

Lärare inom Teknik och kommunikation

Enheten i Vasa

  • Timlärare i huvudsyssla inom maskin-, metall- och energiteknik, tidsbunden 1.9.2014–30.6.2015 undervisning i huvudsak inom plåt och svetsteknik samt CNC-bearbetning.
  • Timlärare i huvudsyssla med undervisning i modersmål, tidsbunden 1.9.2014–30.6.2015. Undervisningen sker både i Vasa och i Närpes.

Mer information: Avdelningschef Kjell-Erik Lall, tfn 050-557 51 94

Lärare inom Naturvetenskapliga området

Enheten i Närpes

  • Timlärare i huvudsyssla inom informations- och kommunikationsteknik, datanom, tidsbunden 1.9.2014–30.6.2015. Vi önskar att den sökande har gedigna kunskaper inom datorns hårdvara, nätverk, Windows Server, Webbprogrammering (HTML, PHP, MySQL och JavaScript), Operativsystem (Windows, Mac och Linux), Multimedia (Photoshop, videoredigering)
    • Utbildare 1.9.2014–}

Mer information: Avdelningschef Kjell Langels, tfn 050-361 53 26

Utbildare inom det samhällsvetenskapliga, företagsekonomiska och administrativa området

Enheten i Närpes

Vi söker en person med goda förutsättningar för att genomföra och utveckla utbildning och kompetensutvecklingstjänster inom angivet område. Dokumenterat kunnande inom systemet med fristående examen samt examensmästarkompetens är en fördel. Erfarenhet av utbildning och konsultering inom angivet område är meriterande.

Mer information: Avdelningschef Kim Byholm, tfn 050-332 33 45

Ansökningar senast tisdagen den 26.8. kl 12.00 till Yrkesakademin i Österbotten, Susanne Wiik-Mannila, 65380 Vasa eller . Märk kuvertet eller e-posten med ”Ansökan”.

 

 

 

 

 

 

suomeksi 30hineenglish 30h

suomeksi 30hineenglish 30h