Lärare inom logistik, placeringsort Närpes

Yrkesakademin i Österbotten har cirka 220
anställda och 2900 studerande, såväl unga
som vuxna. YA! bedriver verksamhet i hela Österbotten. Nu söker vi nya medarbetare
till vår färgstarka gemenskap.
•     Lärare inom logistik,
     placeringsort Närpes
   Timlärare i yrkesämnen inom logistikbranschen,
   tillsvidare från 1.9.2017
Vi söker en person med goda praktiska och teoretiska kunskaper inom logistikbranschen. Av de sökande önskar vi förutom formell behörighet också datorvana, bred erfarenhet från arbetslivet och uppdaterad branschkännedom. Vi värdesätter flexibilitet, samarbets- och ledarskapsförmåga samt vilja att utveckla sig själv och aktivt delta i branschens utveckling.
Anställningsvillkor enligt UKTA. Enligt lagen om kontroll av brottslig bakgrund hos personer som arbetar med barn (504/2002) bör den som väljs uppvisa ett straffregisterutdrag för att valet ska vinna laga kraft.
Ansökningar senast 18.8.2017: Yrkesakademin i Österbotten, Anette Railio, Kungsgårdsvägen 30 A, 65380 Vasa, eller
. För att kunna fastställa behörig-
heten bifogas till ansökan kopior på examensbetyg, arbetsintyg och andra intyg.

Mer information:
Utbildningschef Kjell Langels,
tfn 050-361 53 26

suomeksi 30hineenglish 30h