Vi söker Lärare inom teknik och energiområdet

Utbildare inom Teknik, IKT, handel och logistik - Enheten i Närpes

Utbildare inom logistik, tidsbunden anställning 1.1-31.12.2016
Även trafiklärarbehörighet samt erfarenhet och kunskap inom logistik krävs. Till arbetsuppgiften hör förutom undervisning också handledning av vuxenstuderande. Examensmästarkompetens är meriterande.

Mer information: Utbildningschef Kjell Langels, tfn 050-361 53 26

 

Utbildare inom Teknik och energi -  Enheten i Vasa

Utbildare inom byggnadsbranschen, tidsbunden anställning 1.1-31.12.2016
Till arbetsuppgiften hör förutom undervisning också handledning av vuxenstuderande. Examensmästarkompetens är meriterande.

Mer information: Utbildningschef Kenneth Sundlin, tfn 050-562 16 90


Yrkesakademin i Österbotten har ca 220 anställda och 2200 studerande, såväl unga som vuxna. Verksamhet bedrivs i hela Österbotten.  Nu söker vi nya medarbetare till vår färgstarka gemenskap. 

Ansökningar senast 23.11.2015 till Yrkesakademin i Österbotten, Susanne Wiik-Mannila, 65380 Vasa eller . Märk kuvertet eller e-posten med ”Ansökan”. 

För utbildare behörighetskrav enligt förordning om behörighetsvillkor (986/1998). Anställningsvillkor enligt UKTA. 

Av de sökande önskar vi förutom formell behörighet också datorvana, bred erfarenhet från arbetslivet och uppdaterad branschkännedom. Vi värdesätter flexibilitet, samarbetsförmåga samt vilja att aktivt delta i branschens utveckling. 

Placeringsorten som nämns i annonsen är placeringsorten vid anställningens början.


suomeksi 30hineenglish 30h