LärKraft

Projektet består av utvecklingsområden som; pedagogisk utveckling, e-lärande och kompetenshöjning inom IKT samt 3D-miljöer och lärande.

Inom projektet LärKraft fortsätter vi ge tekniskt och pedagogiskt stöd till undervisande och handledande personal för att skapa förutsättningar till fortsatt pedagogisk utveckling med IKT och e-lärande i fokus. Detta görs genom att:

* Fortsätta trendspaning och benchmarking av IKT i undervisning samt e-lärande nationellt, trendspotting i Europa samt genom en fortsatt omvärldsanalys

* Utbilda, stöda och handleda personal gällande e-lärande och IKT i undervisning inom svenskspråkig yrkesutbildning

* Pilotera nya metoder och modeller samt e-tjänster i molnet (tex Gamification/spelifiering, spelbaserat lärande, 3D-miljöer och 3D-utskrift, MinecraftEDU som server och molntjänst)

* Upprätthålla nätverket för e-lärande inom svenskspråkig yrkesutbildning, samarbete och kunskapsutbyte mellan e-learningkoordinatorerna

Målgrupp:
  • Studerande, utvecklingspersonal, referensgruppen Idéverkstaden, lärare/utbildare inom datanom och merkonomutbildningarna i Närpes.
Startdatum:
  • 02.06.15
Slutdatum:
  • 31.12.16
Finansiär:
  • Utbildningsstyrelsen delfinansierar utvecklingsprojektet
Partner:
  • Axxell, Optima, Point College och Prakticum
Kontakt:
  • Harriet Bystedt, och Kim Vesterbacka,
LärKraft

Uppdaterad: tisdag, 07 februari 2017

suomeksi 30hineenglish 30h