Digital Horisont S20629

Genom detta utvecklingsprojekt får vi möjlighet att:

* fortsätta höja kompetensen och färdigheterna kring e-lärande och IKT i undervisning samt trendspana genom att läsa in vilka metoder och modeller som också i framtiden kan stöda ett aktivt och flexibelt lärande och bygga upp ett IKT-mentornätverk

* hitta modeller för hur öka personalens IKT kompetens och uppmuntra att blicka mot den digitala horisonten samt hur påvisa digital kompetens för att kunna tyda fortbildningsbehov som finns samt erbjuda personalen möjlighet att utveckla sina IKT-färdigheter och -kompetenser

* delta i benchmarkingbesök samt i konferens- och seminarieprogram i enlighet med projektgruppens planering och genomförande

Målgrupp:
  • Personalen i de delaktiga utbildningsorganisationerna och företagen, experter i nätverket och studerande. Den indirekta målgruppen utgörs av arbetstagare med anknytning till projektverksamheten.
Startdatum:
  • 01.01.16
Slutdatum:
  • 31.12.18
Finansiär:
  • NTM-centralen i Mellersta Finland, utvecklingsprojektet delfinansieras med ESF medel
Partner:
  • Optima (koordinator) och Datero
Kontakt:
  • Harriet Bystedt, tfn +358 (0)50 336 8280,
Digital Horisont S20629 Digital Horisont S20629

Uppdaterad: torsdag, 02 juni 2016

suomeksi 30hineenglish 30h