Lärmiljön i Teknikakademin

Målgrupp
Lärare och studerande inom Teknikakademin vid YA!, branscherna el, bil och metall.

Målsättning
Projektet Lärmiljön i Teknikakademin (TA!) omfattar branscherna maskin & metall, el och bil inom YA! vid verksamhetspunkterna i Vasa och Närpes. Huvudmålet är utveckling av IKT i undervisning.

Flerformsundervisning är centralt och tanken är att kombinera nätbaserade stödfunktioner med traditionell undervisning för att integrera IKT som ett vardagligt verktyg i studierna. Inom projektet kommer vi att stöda utvecklingen av färdigheter och kompetenser för handledning och en mångsidig interaktion, stöda planering av material och uppgifter för ett mångsidigt lärande samt höja kunnandet kring informationskompetens och mediekunskap.

 

 

 

 

 

 

suomeksi 30hineenglish 30h

Finansiär:

UBS

Projektstart: 16.06.09 Projektavslut: 31.12.11 Kontaktperson: Kim Vesterbacka, 050 918 64 65,

suomeksi 30hineenglish 30h