Läroavtalsstudier vid YA!

YA:s och Vasa yrkesinstituts gemensamma läroavtalsbyrå, Vasa kustregions läroavtalsbyrå, upphörde som sådan vid årsskiftet.

Från och med 1.1.2017 koordinerar YA sin läroavtalsutbildning själv. Läroavtalskoordinator vid YA är Cecilia Nordberg och läroavtalstjänsterna finns i A-huset i Campus Kungsgården, Vasa.

Läroavtalsutbildningen fortsätter som tidigare för utbildning som leder till yrkesexamen, specialyrkesexamen eller icke examensinriktad utbildning. Enligt beslut från ministeriet får YA ordna läroavtalsutbildning som leder till grundexamen.

För mer information, kontakta Cecilia Nordberg, , 044-750 32 54

E-post:

suomeksi 30hineenglish 30h