Las Valmas

Målsättning:

  • Möjliggöra utveckling av lättläst genomförandeplan
  • Stöd för införandet och genomförandet av den nya utbildningen.
  • Fungerande modeller för flexibla övergångar mellan grundexamina och Valma så att de studerandes individuella behov och målsättningar stöds.
  • Studerande ska får insikt i, kunskap om och praktiska erfarenheter av de olika branscherna. För detta behövs målvetet arbete tillsammans med branscherna. 
Målgrupp:
  • Studerande som går Handledande utbildning för grundläggande yrkesutbildning, studerande inom yrkesutbildningen, samt utbildare/lärare för handledande utbildning samt yrkesutbildning
Startdatum:
  • 08.06.15
Slutdatum:
  • 31.12.16
Finansiär:
  • Utbildningsstyrelsen delfinansierar utvecklingsprojektet
Partner:
  • Koulutuskeskus Sedu fungerar som koordinator och Luovi, Jedu, Kpedu, Optima, VAKK och VYI som samarbetsparter
Kontakt:
  • Jonna Grangärd, , tfn 050-303 62 59
Las Valmas

Uppdaterad: måndag, 27 november 2017

suomeksi 30hineenglish 30h