LEAN 2 - laatua koulutukseen

 Projektets målsättning:

Genom ett gemensamt utvecklingsarbete mellan yrkes- och vuxenutbildarna profilera Vasanejden och andra stadiets utbildare som föregångare inom LEAN i Finland.

Höja motivation och kunskap för verksamhetsutveckling hos personalen på YA.

Grundläggande kunskaper om LEAN hos studerande på YA.

Förmåga att betjäna företag och offentlig sektor inom grunderna i LEAN via kompetenscentret och på mera avancerad nivå genom att koppla på extern expertis via nätverk. 

Målgrupp:
  • Lärare och övrig personal, studerande, företag och offentlig sektor
Startdatum:
  • 01.01.15
Slutdatum:
  • 30.06.17
Finansiär:
  • Närings-, trafik- och miljöcentralen i Mellersta Finland/Europeiska socialfonden
Partner:
  • Projektet koordineras av VAKK. YA! och VAO är delgenomförare
Kontakt:
  • Björn Brännbacka, , tfn 044 750 3294
LEAN 2 - laatua koulutukseen LEAN 2 - laatua koulutukseen LEAN 2 - laatua koulutukseen

Uppdaterad: måndag, 27 november 2017

suomeksi 30hineenglish 30h