LexRub

Projektet har två delar:

  1. Utarbetande av lokala examensdelar som betjänar arbetslivet (LEX). Nya lokala examensdelar/studiestigar utvecklas antingen inom ramen för 10sv fritt valbara studieveckor eller inom andra valbara studiedelar. Minst 5-10 lokala examensdelar/studiestigar utvecklas.
  2. Utveckling och förenhetligande av rutiner och bedömning kring erkännande av kunnande (RUB). Synergier eftersträvas mellan att jämföra tillvägagångssätt och material för bedömning (peer review) och fortbilda yrkeslärare i bedömning.

 

suomeksi 30hineenglish 30h

Startdatum:
  • 16.05.12
Slutdatum:
  • 31.12.13
Finansiär:
  • UBS
Partner:
  • Optima (koordinator), Axxell, Prakticum, Inveon
Kontakt:
  • AnnChristine Söderlund, 050 320 73 64,
LexRub

Uppdaterad: onsdag, 07 januari 2015

suomeksi 30hineenglish 30h